18. 7. 2017

Revize elektroinstalací a všech elektrických zařízení

Získejte platnou revizi elektrických zařízení a elektroinstalací. Poskytne Vám ji pouze profesionální revizní technik z ELTOZ s oprávněním Technické inspekce České republiky. Prohlídkou, kontrolním měřením a přezkoušením celkového stavu prověří, zda jsou vaše elektrická zařízení nebo elektroinstalace bezpečné. Jakou revizi potřebujete?

Jaké všechny revize získáte u ELTOZ?

 • Revize elektroinstalací nízkého napětí (nn)
 • Revize elektroinstalací vysokého napětí (vn)
 • Revize elektroinstalací velmi vysokého napětí (vvn)
 • Revize jakýchkoli elektrospotřebičů, elektrického nářadí a elektrických strojů
Revize elektroinstalací a všech elektrických zařízení
Revize elektroinstalací ELTOZ

Potřebujete revizi k nové elektroinstalaci?

Nezapomeňte, že Vaší pojistkou k dobře provedené elektroinstalaci bezesporu patří také revize elektroinstalace a k ní také projektová dokumentace. To samé platí i u opravené nebo vyměněné elektroinstalace. Jedině s profesionální revizí budete mít jistotu, že Vám vše bude fungovat tak, jak fungovat má. Pro získání odborné revize elektroinstalace kontaktujte profesionálního technika ELTOZ stavby pomocí nezávazného formuláře.

Zajistěte si snadno a rychle výchozí i pravidelnou revizi všech elektrických zařízení

Mnoho lidí si myslí, že nemusí dodržovat zákonem ustanovené pravidelné revize elektrických zařízení. Jedná se však o prevenci před vznikem nehod v souvislosti s elektrickými zařízeními. Proto nepodceňujte výchozí a pravidelné revize veškerých elektrických zařízení, které vlastníte. Kontaktujte profesionálního technika z ELTOZ stavby pomocí nezávazného kontaktního formuláře.

Revize elektroinstalací
Nepodceňujte revizi elektroinstalací a elektrických zařízení

Získejte platnou revizní zprávu elektroinstalace nebo elektrického zařízení

Ke každé revizi Vám odborný technik z ELTOZ stavby poskytne platnou revizní zprávu, kde jsou zaznamenány veškeré provedené činnosti revize. Závěrem této zprávy je, že elektrická zařízení nebo elektroinstalace je způsobilá bezpečného provozu. Pokud v krajním případě dojde ke zjištění závady, náš technik z ELTOZ stavby Vám ji pomůže vyřešit přímo na místě. Přečtěte si níže, co všechno revizní zpráva obsahuje.

Co musí obsahovat zpráva o revizi elektrických zařízení?

 • Určení druhu revize (výchozí, pravidelná)
 • Vymezení rozsahu revidovaného elektrického zařízení
 • Soupis použitých přístrojů k revizi
 • Soupis provedených úkonů v souvislosti s revizí (například prohlídka, měření a provedené zkoušky)
 • Soupis zjištěných závad, nebo informace o nezávadnosti všech zařízení
 • Datum zahájení a ukončení revize
 • Vypracování a předání revizní zprávy
 • Jméno a podpis revizního technika s jeho evidenčním číslem
 • Naměřené hodnoty, pokud nejsou obsaženy v dokladech použitých pro sestavení revizní zprávy
Správná revize je základním kamenem pro bezchybné fungování jakýchkoli elektrických zařízení