Jak dokáže tepelné čerpadlo vzduch–voda účinně získat teplo ze vzduchu?